Friday, November 18, 2011

Inspiration Notebook 5

Grey, white, orange, black.
Sean Scully, Gabriel 1993
Col·lecció d'Art Contemporani, Fundació ''La Caixa'', Barcelona

0 comments:

Post a Comment